• Vermogensplanning

    Vermogensplanning3

    Vermogensplanning staat voor het structureren, organiseren en overdragen van vermogen. Scheffel brengt uw vermogen in kaart en adviseert u hoe u uw vermogen optimaal inzet om binnen uw gewenste levensstijl en risicoprofiel uw doelen te bereiken. Met vermogensplanning investeert u in de toekomst.

    Wilt u vermogen opbouwen om uw hypotheek af te lossen, voor uw pensioen of voor de studie van uw kinderen? Of misschien voor een zeilboot of een tweede huis? Het behalen van uw doelen staat centraal in vermogensplanning. Afhankelijk van uw wensen en uw risicoprofiel kijken we welke oplossingen het beste passen. Risico’s beperken we tot een minimum, want waarom zou je meer risico nemen, terwijl je met minder ook het doel bereikt? En waarom zou je meer belasting betalen dan nodig? Aan de hand van uw wensen en middelen stellen we een vermogensplan op.

    leesverder